Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá: 11.00 - 18.00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Podmínky Prodeje

 

Veškerý prodej produktů nabízených na internetových stránkách www.signalprofi.cz je podmíněn uvědomělým souhlasem kupujícího s těmito podmínkami. K souhlasu, je nakupující vyzván v posledním kroku vytváření elektronické objednávky.

I

Kupující prohlašuje, že se obeznámil se všemi aspekty českého právního řádu a předpisy ČTU ve vztahu k provozování rádiových zařízení tak, jak jsou popsány v odstavci IV tohoto dodatku ke kupní smlouvě. Zejména se jedná o rádiová zařízení pracující v pásmech GSM, GSM Phase2, UMTS, NMT, 315MHz, 433MHz, 868MHz, 1,2GHz, 2,4GHz a Wi-Fi. Kupující tedy prohlašuje, že je mu známo, že zařízení, které je předmětem kupní smlouvy není možné používat v České Republice a vzhledem k harmonizaci směrnic ani v ostatních členských zemích Evropské unie a EFTA, včetně Švýcarska a dalších zemí k EU přidružených. Stejně tak není možné žádné ze zařízení, které jsou předmětem kupní smlouvy uvést na trh, tedy prodat či darovat dalšímu subjektu ze zemí EU, EFTA a přidružených. V souvislosti s tímto je nutné dodržovat zejména zákon 151/2000 Sb, Dílo 14, § 88.

II

Kupující dále prohlašuje, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy nakupuje výhradně se záměrem exportu na trh vně Evropskou unii, EFTA, Švýcarska a států přidružených k EU. Kupující se zavazuje realizovat zamýšlený export předmětného zboží mimo zónu EU. Dále se kupující zavazuje zajistit, aby zařízení nebylo před realizací exportu uvedeno v činnost na území EU.

III

Předmětem kupní smlouvy je zařízení, využívající ke své činnosti rádiové vlny. Všechny takovéto produkty provozované na území ČR (a díky harmonizaci legislativy v rámci Evropské unie také ve všech členských zemích EU, EFTA, Švýcarska a států přidruených k EU) musejí splňovat parametry stanovené telekomunikačním regulátorem pro dané rádiové pásmo. Správcem českého národního rádiového spektra je Český Telekomunikační Úřad - ČTÚ. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy nesplňuje parametry pro provoz na našem území, protože jejich parametry nejsou v souladu s využitím kmitočtového spektra EU. Týká se to především všech typů rušiček a systémů pro přenos video a audio signálu v pásmech 1,2GHz a 2,4GHz. Výrobky, které nesplňují předpisy stanovené správcem spektra mohou používat subjekty s patřičnými výjimkami jako je policie, armáda ČR, vězeňská správa či další bezpečnostní složky státní správy nebo eventuálně subjekty, kterých se výjimky týkají. Stejně tak je možné tyto systémy provozovat v jiných zemích mimo působnost EU, ve kterých jsou v souladu s místními předpisy správce kmitočtového spektra; Evropa používá značně odlišný plán využití rádiového spektra stejně jako je jiný v Asii nebo Japonsku.

IV

Při neslpnění této smluvní podmínky ponese kupující plnou odpovědnost za uvedení výrobku na trh a eventuální užití výrobku v Evropské unii a stává se tak OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH SE VŠEMI PRÁVNÍMU DŮSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Č. 22/1997 Sb., popřípadě PROVOZOVATELEM těchto RADIOKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ a je povinen splnit předepsané zákony a normy stanovené státem a ČTU; především dodržením kmitočtového pásma dle správy rádiového spektra. Rádiovým spektrem se podle zákona zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“) rozumějí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz, šířené prostorem bez zvláštního vedení. Prodávající není držitelem žádných listin potřebných k uvedení těchto zařízení na trh EU (zejména certifikát CE, declaration of conformity, test report a prohlášení o shodě), neboť tyto produkty nejsou uváděny na trh EU či EFTA a nejsou pro provoz v EU určeny.

Využívání rádiového spektra se na mezinárodní úrovni řídí Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Radiokomunikační řád ITU je v České republice aplikován Plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), který určuje přidělení kmitočtových pásem jednotlivým radiokomunikačním službám. Na plán přidělení navazuje plán využití rádiového spektra, ve kterém ČTÚ stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Při kmitočtovém plánování vychází ČTÚ rovněž z právních předpisů Evropské komise a z rozhodnutí a doporučení Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT).

Pro využívání rádiových kmitočtů a provozování jakýchkoliv rádiových vysílacích zařízení vyplývají ze zákona pro provozovatele a účastníky bezdrátových sítí tyto základní povinnosti:

Využívat kmitočty lze jen na základě individuálního nebo všeobecného oprávnění (§ 9 a násl.; § 17 a násl. zákona).

Zařízení musí splňovat stanovené technické požadavky (§ 73 a násl. zákona).

Pro obsluhu zařízení v leteckém a lodním provozu, zařízení v pásmu krátkých vln a zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu je navíc zapotřebí průkaz odborné způsobilosti.

 

Základním dokumentem správy rádiového spektra je národní kmitočtová tabulka. Všechny další dokumenty k této problematice naleznete na stránkách ČTÚ; a to jak technické, tak právní předpisy ČR a v rámci sjednocování legislativy také EU.

Žádný ze zástupců prodejce nemůže nést odpovědnost za porušení těchto předpisů ze strany provozovatele. Majitel takového zařízení je ze zákona povinen je dodržovat. Výše uvedené platí samozřejmě pouze na území České Republiky a legislativně sjednocené EU, EFTA, Švýcarska a států přidružených k EU); provoz v jiných zemích podléhá místním zákonům.

Naše přednosti
  • Produktům rozumíme a rádi Vám poradíme.
  • Expedice do druhého pracovního dne.
  • Test každého produktu před odesláním.
Kontakt
Po - Pá: 11.00 - 18.00 hod.